Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro úspěšné splnění obchodní transakce a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě. Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo) se uskuteční za účelem obchodní transakce. Pro realizaci obchodní transakce a dodání poukazů na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje.

Odesláním objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte jsou spravovány společností Martin Papp. Společnost dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro komunikaci od Vás potřebujeme znát jméno, příjmení, Vaši emailovou adresu a telefonní kontakt.

Osobní údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, jsou považovány za přísně důvěrné, jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě, mezinárodním společnostem a ani nejsou předávány do třetí země.

Vaše práva

Každý zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezit zpracování, vznést námitku proti zpracování má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením EU 2016/679.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k osobním údajům mají přístup jen pověřené osoby.